Wat te doen bij overlijden?

Onze medewerkers kunnen u te allen tijde bijstaan, maar zelf kunt u ook een aantal dingen doen bij een overlijdensgeval:

Onze medewerkers kunnen u te allen tijde bijstaan, maar zelf kunt u ook een aantal dingen doen bij een overlijdensgeval:

  1. Neem contact op met een arts. Deze stelt een verklaring van overlijden op
   (noodzakelijk voor de aangifte bij de burgerlijke stand).
  2. Ga na of er een testament, donorcodicil of uitvaartverzekering is.
  3. Neem de rust om afscheid te nemen voordat u ons belt. Niet alles hoeft in een paar uur geregeld te worden.
  4. Neem contact op met de uitvaartverzorger (tel: 0344 – 616279).
  5. Doe aangifte van het overlijden bij de afdeling Bevolking van het gemeentehuis of stadhuis in de plaats van overlijden. Bij de aangifte wordt het overlijden bijgeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie. Tevens verkrijgen wij dan een Verlof tot begraven of cremeren.
  6. Vraag een akte van overlijden aan.

Zowel het verzorgen van de aangifte als het verkrijgen van de akte van overlijden
kan door uw uitvaartverzorger worden geregeld. Tijdens het doorlopen van bovenstaande stappen kunt u altijd contact met ons opnemen om u te assisteren.